Quy trình chuyển đổi ISO 18001 sang ISO 45001:2018

Từ ngày 12/03/2018, chứng nhận ISO 45001, Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp đã được ban hành để thay thế OHSAS ISO 18001. Lý do vì OHSAS đã không phù phợp với hoàn cảnh hiện tại.

Tất cả các tổ chức hiện được chứng nhận OHSAS 18001 sẽ cần phải chuyển sang ISO 45001:2018 trước tháng 3 năm 2021. Điều này có nghĩa là sau tháng 3 năm 2021, chứng chỉ OHSAS 18001 sẽ không còn hiệu lực.

Vậy làm sao để doanh nghiệp có thể chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001:2018. Bài viết sau đây sẽ giúp chúng ta phân tích điều đó.

1. Giới thiệu về ISO 18001 và ISO 45001

ISO 18001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Được áp dụng rộng rãi trong các tổ chức để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và giảm thiểu tai nạn lao động. Thế nhưng, với sự ra đời của ISO 45001, chứng chỉ này đã được ban hành để thay thế ISO 18001, và ISO 18001 từ tháng 03/2021 sẽ hết hiệu lực, buộc doanh nghiệp, tổ chức phải làm thủ tục chuyển đổi.

Tìm hiểu thêm:

2. Quy trình chuyển đổi từ ISO 18001 sang ISO 45001

2.1. Đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch chuyển đổi

Bước đầu tiên trong quy trình chuyển đổi là đánh giá hiện trạng của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiện tại theo tiêu chuẩn ISO 18001. Xác định yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001 và so sánh với chính sách và quy trình hiện tại để xem xét các điểm tương đồng và khác biệt. Sau đó, đánh giá sự phù hợp và xác định lỗ hổng cần cải thiện.

2.2. Thực hiện các bước cần thiết

Sau khi đánh giá hiện trạng, tổ chức cần xây dựng kế hoạch chuyển đổi từ ISO 18001 sang ISO 45001. Huấn luyện nhân viên và tạo ý thức về tiêu chuẩn mới là một bước quan trọng. Đồng thời, xác định và triển khai các biện pháp cải thiện để đáp ứng yêu cầu của ISO 45001.

2.3. Kiểm tra và đánh giá

Sau khi hoàn thiện quá trình chuyển đổi, tổ chức cần thực hiện kiểm tra nội bộ và kiểm tra bởi bên thứ ba để đảm bảo tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn ISO 45001. Sau đó, tiến hành đánh giá và xác nhận việc chuyển đổi đã hoàn thành thành công.

2.4. Quản lý và duy trì chuẩn ISO 45001

Sau khi chuyển đổi, quản lý và duy trì chuẩn ISO 45001 là một yếu tố quan trọng. Tổ chức cần thiết lập hệ thống quản lý liên tục, định kỳ đánh giá và cải tiến để đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn.

3. Lợi ích và triển vọng của việc chuyển đổi

Việc chuyển đổi từ ISO 18001 sang ISO 45001 mang lại nhiều lợi ích và triển vọng cho tổ chức. Đầu tiên, đó là việc bắt buộc để đảm bảo tính hợp pháp của chứng nhận. Thứ hai, việc áp dụng chuẩn mới cải thiện hiệu suất và quản lý rủi ro trong công việc. Tăng cường uy tín và nhận diện thương hiệu là một lợi ích quan trọng khác mà tổ chức có thể đạt được. Đồng thời, việc chuyển đổi còn giúp tổ chức đáp ứng yêu cầu của các đối tác và khách hàng, nâng cao chất lượng công việc và tinh thần nhân viên.

4. Những chú ý khác

4.1. Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và những điểm mới

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 có một số thay đổi chính so với ISO 18001. Thay đổi này nhằm đảm bảo tính hiệu quả và thích ứng với sự thay đổi trong môi trường làm việc hiện đại. Có những yêu cầu mới và cách thực hiện mới trong tiêu chuẩn này.

4.2. Những điều cần lưu ý khi chuyển đổi

Trong quá trình chuyển đổi, có những điều cần lưu ý để đảm bảo sự thành công. Quy trình chuyển đổi phải theo từng giai đoạn và đảm bảo sự đồng nhất và liên tục trong hệ thống quản lý. Xây dựng và duy trì tài liệu phù hợp là một yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi.

4.3. Các vấn đề thường gặp khi chuyển đổi

Trong quá trình chuyển đổi, tổ chức thường gặp khó khăn trong việc thay đổi suy nghĩ và cách làm việc. Các thách thức về tài chính và nhân sự cũng là một vấn đề phổ biến. Việc hỗ trợ và đồng lòng từ toàn bộ tổ chức là cần thiết để đảm bảo thành công trong quá trình chuyển đổi.

4.4. Các bước chuẩn bị trước khi chuyển đổi

Trước khi chuyển đổi, tổ chức cần xem xét và cập nhật chính sách và quy trình của mình để đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn mới. Xác định các yếu tố nguy cơ và quản lý rủi ro là một bước quan trọng. Đồng thời, sự tham gia và hỗ trợ từ lãnh đạo và nhân viên là quan trọng để đảm bảo sự thành công của quy trình chuyển đổi.

4.5. Quyền và trách nhiệm của người quản lý chuyển đổi

Người quản lý chuyển đổi có quyền và trách nhiệm lãnh đạo và thúc đẩy quy trình chuyển đổi. Đảm bảo sự tuân thủ và sự liên tục của hệ thống quản lý là một trong những trách nhiệm quan trọng của người quản lý.

4.5. Đánh giá và chứng nhận ISO 45001

Quy trình đánh giá và chứng nhận của một tổ chức để đạt được tiêu chuẩn ISO 45001 có những bước và yêu cầu cụ thể. Điều này đảm bảo rằng tổ chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn.

4.6. Cập nhật và cải tiến sau khi chuyển đổi

Sau khi chuyển đổi, việc cập nhật và cải tiến hệ thống quản lý là cần thiết để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn ISO 45001. Đánh giá định kỳ và triển khai các biện pháp cải tiến là một yếu tố quan trọng.

5. Tổng kết và kết luận

Chuyển đổi từ ISO 18001 sang ISO 45001 là một quy trình quan trọng và mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức. Việc áp dụng tiêu chuẩn mới giúp cải thiện hiệu suất và quản lý rủi ro, tăng cường uy tín và nhận diện thương hiệu, đáp ứng yêu cầu của các đối tác và khách hàng, nâng cao chất lượng công việc và tinh thần nhân viên. Để đạt được thành công trong quá trình chuyển đổi, tổ chức cần tuân thủ quy trình và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001.

Câu hỏi thường gặp

1. ISO 18001 và ISO 45001 là gì?

ISO 18001 và ISO 45001 là các chuẩn quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS) do Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa quốc tế (ISO) công bố. ISO 18001 là một chuẩn quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đã được áp dụng rộng rãi trong suốt nhiều năm. ISO 45001 là chuẩn mới nhất thay thế ISO 18001 và có mục tiêu cải thiện hơn trong việc đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

2. Tại sao chúng ta cần chuyển đổi từ ISO 18001 sang ISO 45001?

Chuyển đổi từ ISO 18001 sang ISO 45001 là cần thiết vì ISO 45001 cung cấp một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiệu quả hơn. Nó có các yêu cầu nghiêm ngặt hơn và tập trung vào việc ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tăng cường sự tham gia của toàn bộ tổ chức. Chuyển đổi giúp công ty đáp ứng các yêu cầu mới nhất và nâng cao hiệu suất quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

3. Quy trình chuyển đổi từ ISO 18001 sang ISO 45001 như thế nào?

Quy trình chuyển đổi từ ISO 18001 sang ISO 45001 bao gồm các bước sau:

  • Nắm vững và hiểu rõ các yêu cầu của ISO 45001.
  • So sánh các yêu cầu của ISO 45001 với các hoạt động hiện tại.
  • Xác định các khoảng trống và điểm yếu giữa ISO 18001 và ISO 45001.
  • Phát triển kế hoạch chuyển đổi và thiết lập các mục tiêu cụ thể.
  • Thực hiện các biện pháp cần thiết để đáp ứng yêu cầu của ISO 45001.
  • Đánh giá hiệu quả của quá trình chuyển đổi và điều chỉnh (nếu cần).
  • Hoàn thiện quá trình chuyển đổi và chuẩn bị cho việc chứng nhận ISO 45001.

4. Thời gian chuyển đổi từ ISO 18001 sang ISO 45001 mất bao lâu?

Thời gian chuyển đổi từ ISO 18001 sang ISO 45001 phụ thuộc vào quy mô và phức tạp của tổ chức. Quá trình chuyển đổi có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm. Điều quan trọng là công ty cần đảm bảo rằng các yêu cầu của ISO 45001 được thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả trước khi xin chứng nhận.

5. Có cần tuyển dụng nhân sự mới để thực hiện quy trình chuyển đổi không?

Việc tuyển dụng nhân sự mới để thực hiện quy trình chuyển đổi từ ISO 18001 sang ISO 45001 phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô của tổ chức và khả năng của nhân sự hiện có. Tuy nhiên, việc đào tạo và nâng cao năng lực cho nhân sự hiện có là rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi. Điều này đảm bảo rằng nhân sự có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện và duy trì hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo chuẩn ISO 45001.

6. Nếu tôi đã có chứng nhận ISO 18001, tôi có cần phải chuyển đổi sang ISO 45001 không?

ISO 18001 sẽ không còn được công nhận sau một thời gian nhất định. Vì vậy, để duy trì sự công nhận và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, tất cả các tổ chức đã được chứng nhận ISO 18001 cần phải chuyển đổi sang ISO 45001. Chuyển đổi giúp công ty nâng cao tiêu chuẩn quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và đáp ứng các yêu cầu mới nhất của ISO 45001.

Nếu doanh nghiệp, tổ chức bạn đang cần chuyển đổi từ ISO 18001 sang ISO 45001:2018 hãy liên hệ với VIETNAM CERT để được tư vấn cụ thể nhất

VIETNAMCERT - TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN VIỆT NAM

Hãy liên hệ ngay với VIETNAM CERT để được cấp chứng nhận ISO cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Nhanh chóng đạt được tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường cạnh tranh trên thị trường!

4.8/5 - (343 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *