Vinacontrol được chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

Ngày 30 tháng 03 năm 2018 Tổng cục Đo lường Chất lượng đã chỉ định Vinacontrol thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các trang thiết bị đo lường, thiết bị y tế. Theo đó Vinacontrol là đơn vị đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị dùng trong y tế.

Quý Khách hàng có thể xem chỉ định của Vinacontrol: chỉ định kiểm định trang thiết bị y tế

 

VINACONTROL là đơn vị được chỉ định kiểm định thiết bị y tế

Theo các chỉ định, hiện nay VINACONTROL là đơn vị có chức năng kiểm định nhiều thiết bị y tế nhất. Từ các thiết bị đo lường sử dụng trong y tế tới các thiết bị phóng xạ và các thiết bị khác.

Hãy liên hệ VINACONTROL để kiểm định thiết bị y tế

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ


Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận TCVN

Chứng nhận tiêu chuẩn nước ngoài

Leave a Comment

Bài viết gần đây

Xem tất cả