Danh mục: VIETNAM CERT

Xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn

Bài viết sau đây được viện dẫn từ luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006. Qua bài viết này VIETNAM CERT giúp khách hàng biết được các thủ tục xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, qua đó sẽ có cái nhìn....

Tình hình xuất khẩu gạo Việt Nam

Theo thống kê từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong năm 2020, xuất khẩu gạo chỉ đạt khoảng 6,15 triệu tấn (giảm 3,5% so với năm 2019) với giá trị 3,07 tỷ USD. Tuy khối lượng giảm nhưng trị giá xuất khẩu lại tăng tới 9,3%. Mức giảm khối lượng xuất khẩu nguyên....

VIETNAM CERT chúc mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Điều Việt Nam

Ngày 23/11/1990, Hiệp hội Điều Việt Nam – VINACAS được thành lập với tên gọi đầu tiên là Hiệp hội Cây điều Việt Nam. Sau 30 năm trưởng thành và phát triển, VINACAS đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành điều Việt Nam, giúp Việt Nam....

Vật liệu xây không nung vẫn gặp khó?

Chương trình phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) đến năm 2020 theo Quyết định số 567/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 567) sau 10 năm triển khai, việc sản xuất và sử dụng sản phẩm Vật liệu không nung đã từng bước đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những....

Yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm là một công cụ lưu trữ hồ sơ được hiệu chỉnh để cho phép theo dõi các mặt hàng thực phẩm cụ thể trong tất cả các quá trình cho đến khi đến tay người tiêu dùng. Truy xuất nguồn gốc đã trở thành một yêu cầu pháp lý....

Yêu cầu đối với doanh nghiệp thực phẩm: Nguyên tắc và trách nhiệm

Nguyên tắc của CODEX ALIMENTARIUS Để bảo vệ người tiêu dùng tránh khỏi thực phẩm không an toàn và đảm bảo tất cả các giai đoạn trong vòng đời thực phẩm đều an toàn và không gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng, CAC đã xây dựng Nguyên tắc chung về vệ sinh....

Ban hành Nghị định 169/2018/NĐ-CP về trang thiết bị y tế

Ngày 31/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế có hiệu lực thi hành từ ngày ký (Download Nghị định 169/2018/NĐ-CP) Nghị định số 169/2018/NĐ-CP....

Quy trình kiểm tra chất lượng và chứng nhận các mặt hàng thuộc quản lý của Bộ LĐTBXH

VIETNAM CERT giới thiệu Quy trình kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy đối với các mặt hàng thuộc quản lý của Bộ LĐTBXH theo Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH như sau: 1. Căn cứ kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu và chứng nhận hợp quy Nghị định 74/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số....

Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2

Ngày 06 tháng 12 năm 2018 Bộ LĐTBXH đã ban hành thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (gọi chung là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2). Những....

VIETNAM CERT kiểm định thiết bị điện tòa Lotte Center

VNCE – Ngày 9/11 – 13/11, được sự yêu cầu của công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam (công ty chủ quản Lotte Center), VIETNAM CERT đã tiến hành kiểm định thiết bị điện tòa Lotte Center VIETNAM CERT đã tiến hành thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị điện tòa cao ốc Lotte Center....