Ngày 06 tháng 12 năm 2018 Bộ LĐTBXH đã ban hành thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (gọi chung là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2). Những nội dung cơ bản cần chú ý của thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH gồm có:

  • Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư này thay thế Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra nhà nước về chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  • Quy định Chứng nhận hợp quy và Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu có sự thay đổi so với các thông tư trước. Theo thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH quy định đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 thì đơn vị nhập khẩu phải thực hiện chứng nhận hợp quy trước. Sau đó gửi kết quả chứng nhận hợp quy về cho Cục An toàn- Bộ LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH để làm căn cứ ra thông báo kiểm tra hàng nhập khẩu. Như vậy để thông quan thì đơn vị nhập khẩu phải đăng ký chứng nhận song song với đăng ký kiểm tra hàng nhập khẩu. Sau khi có kết quả chứng nhận hợp quy thì mới lấy được kết quả kiểm tra hàng nhập khẩu để tiến hành thông quan. Danh mục hàng hóa nhóm 2 thực hiện kiểm tra tại Cục An toàn- Bộ LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH được nêu rõ tại phụ lục của thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH.
  • Việc chứng nhận hợp quy được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định. (Xem chỉ định chứng nhận hợp quy của VIETNAM CERT)
  • Trong danh mục hàng hóa cần kiểm tra chất lượng nhập khẩu và chứng nhận hợp quy thì Xe nâng dùng động cơ có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên đã được chuyển về Bộ Giao thông Vận tải thực hiện kiểm tra, quản lý.
Chứng nhận hợp quy kiểm tra hàng nhập khẩu
Chứng nhận hợp quy kiểm tra hàng nhập khẩu

Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2019 Như vậy kể từ ngày 20/02/2019 thì tất cả các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh, sử dụng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tại thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH đều phải thực hiện Chứng nhận hợp quy và Kiểm tra chất lượng nhà nước. Xem thêm: Quy trình thực hiện kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy các mặt hàng theo thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH Doanh nghiệp có thể xem thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH và Danh mục hàng hóa nhóm 2 tại đây

4.8/5 - (560 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *