VIETNAM CERT là đơn vị có chức năng thử nghiệm cửa

VIETNAM CERT là đơn vị có đầy đủ thiết bị thử nghiệm cửa nhựa, cửa gỗ, cửa kim loại theo tiêu chuẩn TCVN 7451, TCVN 9366. Các hoạt động thử nghiệm cửa của VIETNAM CERT có thể cho Khách hàng chứng kiến.

Với ưu điểm thiết bị hiện đại, chính xác và có thể cho ra kết quả trực tiếp VIETNAM CERT là một trong những đơn vị duy nhất tại miền Nam có hệ thống thử nghiệm cửa.

Các chỉ tiêu cửa cần thử nghiệm cửa

 1. Cửa nhựa U-PVC: Cửa nhựa UPVC được thử nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 7451
 2. Sai lệch kích thước
 3. Độ bền góc hàn thanh profile
 4. Độ bền áp lực gió
 5. Độ kín nước
 6. Độ lọt khí
 7. Độ giảm âm trong không khí
 8. Khả năng đóng mở lặp lại
 9. Cửa gỗ: Cửa gỗ được thử nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 9366-1
 10. Sai lệch kích thước
 11. Độ bền chịu va đập
 12. Độ bền áp lực gió
 13. Độ kín nước
 14. Độ lọt khí
 15. Khả năng đóng mở lặp lại
 16. Cửa kim loại: Cửa kim loại được thử nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 9366-2
 17. Sai lệch kích thước
 18. Đóng mở cửa đi
 19. Độ bền chịu va đập
 20. Độ bền áp lực gió
 21. Độ kín nước
 22. Độ lọt khí
 23. Khả năng đóng mở lặp lại
Hệ thống thử nghiệm cửa của VIETNAM CERT

Các tiêu chuẩn viện dẫn thử nghiệm cửa:

TCVN 2737:1995, Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 5373:1991, Đồ gỗ – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7452-1:2004 (EN 1026:2000), Cửa s và cửa đi. Phương pháp thử. Phần 1: Xác định độ lọt khí.

TCVN 7452-2:2004 (EN 1027:2000); Cửa sổ và cửa đi. Phương pháp thử. Phần 2: Xác định độ kín nước.

TCVN 7452-3:2004, Cửa sổ và cửa đi. Phương pháp thử. Phần 3: Xác định độ bền áp lực gió.

TCVN 7452-6:2004 (ISO 9379:1989), Cửa sổ và cửa đi. Phương pháp thử. Phần 6: Thử nghiệm đóng và mở lặp lại.

ISO 6443, Door leaves – Method for measurement of height, width, thickness and squareness (Cánh cửa – Phương pháp đo chiều cao, chiều rộng, chiều dày và độ vuông góc).

Ngoài khả năng thử nghiệm cửa, VIETNAM CERT còn là đơn vị đánh giá cấp chứng nhận sản phẩm cửa nhựa UPVC phù hợp TCVN 7451, chứng nhận cửa gỗ phù hợp TCVN 9366-1 và chứng nhận cửa kim loại phù hợp TCVN 9366-2

Hãy liên hệ VIETNAM CERT để tiến hành chứng nhận và thử nghiệm các chỉ tiêu của cửa sổ và cửa đi

4.7/5 - (705 bình chọn)

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN VIỆT NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *