Công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống không gian mạng thực-ảo (cyber-physical system), Internet Vạn Vật và điện toán đám mây và  điện toán nhận thức (cognitive computing). Công nghiệp 4.0 đã tạo ra “nhà máy thông minh”. Trong các nhà máy thông minh với cấu trúc kiểu mô-đun, hệ thống thực-ảo giám sát các quy trình thực tế, tạo ra một bản sao ảo của thế giới thực và đưa ra các quyết định phân tán.

Với đặc tính công nghiệp 4.0 như vậy thì ISO 9001:2015 áp dụng như thế nào trong các doanh nghiệp ?

Chúng ta xem xét lại định nghĩa về ISO 9001, ISO 9001 gọi là Hệ thống quản lý chất lượng, đây là tiêu chuẩn quy định về một hệ thống chất lượng thông qua các yêu cầu về quản lý, quy trình, biểu mẫu thực hiện, các nguồn lực hỗ trợ và có xét về yếu tố bối cảnh của tổ chức. Như vậy trong bối cảnh công nghiệp 4.0 với sự hỗ trợ tối đa của máy móc, trí tuệ nhân tạo sẽ càng làm tăng thêm tính hiệu quả của ISO 9001.

ISO 9001 hỗ trợ gì cho doanh nghiệp trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0

Trong thời đại công nghiệp 4.0 chất lượng sản phẩm, dịch vụ sẽ được cụ thể hóa, đo lường hóa. Tất cả các công đoạn sản xuất hay cung cấp dịch vụ không có sự sai sót. Do đó để tạo điều kiện tốt hơn cho sự phát triển thì doanh nghiệp không thể thể thiếu việc áp dụng chuẩn mực ISO 9001 vào việc quản lý. ISO 9001 sẽ giúp doanh nghiệp vạch ra những yêu cầu cụ thể, chuẩn hóa, đo lường hóa quá trình cũng như chất lượng sản phẩm.

sự cần thiết của ISO 9001 trong công nghiệp 4.0

4.6/5 - (656 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *